Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
Ten 1'« zich zeiven goed oordeelen ; zich niet voor beter
houden dan men is. Dit moet men vooral doen, in het
gewetens-onderzoek des avonds en bij de biecht.
Oordeelt u zeiven, en gij zult niet veroordeeld worden.
Ten anderen niet veroordeelen, want met de maat
waarmee wij uitmeten, wordt ons ook toegemeten.
Ten 3'ie barmhartig zijn jegens anderen, en goed voor
armen en ongelukkigen. „Zalig de barmhartigen, want zij
zullen barmhartigheid verwerven."
Vragen over de 12''® Les.
1. Wat beteekent oordeel P En hoe dikwijls zullen de
menschen geoordeeld worden P
2. Door welke middelen kunt ge een genadig oordeel be-
komen ?
3. Waarom gelooft ge, dat er een algemeen oordeel zal
plaats hebben enz. P (Vgl. de Vragen achter de y^i® les, 5.)
DERTIENDE LES.
Tan God den Heiligen Geest.
1 V. Welk is het achtste artikel van het Symbo-
lum des geloofs ?
A. Ik geloof in den II. O eest.
Ik geloof in den IL Geest wil zeggen : Ik neem met mijn
verstand aan, dat de H. Geest bestaat, waarachtig is, en
mijn laatste einde is.
2 V. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?