Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
7 V. Zullen de dooden tot den laatsten dag zonder
oordeel zijn ?
A. ï^een ; ieder mensch wordt terstond na zijnen
dood in het bijzonder geoordeeld ; maar op den laat-
sten dag zullen de lichamen en zielen te zamen in
de tegenwoordigheid van alle menschen geoordeeld
worden.
Welk onderscheid is er tusschen het algemeen en bijzonder oordeel ?
Ten dat het bijzonder oordeel aanstonds na den dood
geschiedt, en het algemeen eerst op het einde der wereld.
Ten bij het bijzonder oordeel wordt alleen aan de ziel,
bij het algemeen aan lichaam en ziel loon of straf toegekend.
Ten 3de, het bijzonder oordeel geschiedt alléén tusschen God
en de ziel; het algemeen oordeel in de tegenwoordigheid van
alle menschen.
8 V. Welk vonnis zal Christus in het oordeel
uitspreken ?
A. Hij zal de goede menschen met groote liefde
tot zich roepen , en hun den hemel geven ; maar de
boozen zal Hij met groote gramschap van zich naar
de eeuwige verdoemenis jagen.
Gelijk men in zijne jeugd leeft, leeft men in den regel in.
latere jaren, en gelijk men leeft, sterft men gewoonlijk.
De dood is de weerklank van het leven.
Een goed leven , een goede dood.
Een slecht leven , een slechte dood.
En van een goed of slecht leven of sterven hangt ook een
gunstig of ongunstig oordeel af.
Welke middelen kent gij om een genadig oordeel te bekomen ?