Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Teel zonnen , waarop als met onuitwischbare gouden letteren
voortdurend te lezen staat: „ Zóó heeft God de wereld lief»
gehad." (Joës III: 16.) Zie, zoozeer heb Ik u bemind !
7 V. Wanneer houdt de H. Kerk de gedachtenis
der verrijzenis van Christus ?
A. Met het Hoogtijd van Paschen.
Er bestaat ook eene geestelijke verrijzenis, of verrijzen in
geestelijken zin : opstaan uit zijn zonden, gebreken en traag*
heden: zich bekeeren.
8 V. Welk is het zesde artikel van het Symholum
des Geloofs ?
A. Die is opgeklommen ten hemel , zit aan de
rechterhand van Üod den Vader almachtig.
9 V. Wanneer is Christus ten hemel geklommen ?
A. Veertig dagen na zijne verrijzenis.
10 V. Wat heeft Christus gedaan gedurende de
veertig dagen , die Hij nog op de aarde gebleven is.
A. Hij verscheen aan zijne Apostelen en sprak
met hen over het rijk Gods.
üoeceel beteekenissen heeft de uitdrukking : Het rijk Gods ?
Drie , ten 1»'« het rijk der hemelen.
Ten het rijk Gods in onze harten, door de genade;
want Christus zetelt dan in het hart, dat Hem toebehoort,
als een koning op zijn troon, en de neigingen en hartstoch-
ten van den mensch , die Hem onderdanig is, zijn als het
ware zijne dienaars.
Ten 3'e het rijk der Kerk , en dit rijk Gods bedoelen wij
als wij zeggen: dat Christus met zijne Apostelen sprak over
het rijk Gods.