Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
A, Eene onderaardsche plaats, het voorgeborgte
der hel genaamd , waar zich de zielen bevonden der
rechtvaardige afgestorvenen, die niets meer te boeten
hadden.
4 V. Waarom is Christus ter helle nedergedaald ?
A, Om de zielen der heilige Oudvaders en anderen,
die in Gods liefde gestorven waren, te troosten en te
verlossen.
Door rechtvaardige afgestorvenen worden hier verstaan, brave
en heilige overledenen.
Christns daalde bij hen ter helle neer, om hen te troosten
en te verlossen.
Die zielen waren daar, omdat de hemel gesloten was. Som-
mige waren daar reeds drie duizend jaren ; 't was dus voor
hen een groote troost, Christus, den Verlosser daar te zien
verschijnen , en te vernemen, dat zij spoedig met Hem naar
den hemel zouden gaan.
^ 5 V. Wanneer is Christus verrezen ?
A. Op den derden dag van zijnen dood , dat is y
des Zondags 's morgens.
Christus heeft geen drie volle dagen in het graf gelegen,
maar één vollen dag, den Zaterdag, en twee gedeelten van
dagen : den Vrijdag-avond en den Zondag-morgen.
Christus had zijne verrijzenis voorzegd met deze woorden:
„ Breekt dezen tempel af (Hij sprak van den tempel zijns,
lichaams), en in drie dagen zal Ik hem oprichten." (Joëa
II. 19—22.)
Wij vinden in de natuur, b. v. in de Lente, als alles wat
te voren dood scheen, begint te herleven» een afbeeldsel vaa
onze herleving en verrijzenis.