Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
Vragen over de 10'"' Les.
1. Leg het antwoord op Vr. 3 nit door eene vergelijking
van Bchnld en goed.
2. Heeft Jesus Christus ons verlost als God, of als mensch. P
3. V. 10. Waarom was dat niet noodig P
4. Wat heeft Christus geleden in den hof? bij Caïphas,
Pilatus en Herodes? En welk lijden wordt ons voor-
gesteld op elke der veertien staties ?
5. Wat moet ons vooral aansporen tot geduld in het lijden
en de beoefening van boetvaardigheid ?
ELFDE LES.
Van de Verrijzenis en Hemelvaart van Christus.
1 V. Welk is het vijfde artikel van het Symho-
lum des Geloofs ?
A. Die is nedergedaald ter helle , den derden dag
verrezen van de dooden.
Die ziet terug op Christus.
Nederdalen, is naar de laagte gaan.
Verrijzen wil zeggen : naar de hoogte gaan, oprijzen.
Verrijzen van den dood wil zeggen : van den dood opstaan,
iierleven : opnieuw beginnen te leven om niet meer te sterven.
2 V. Wat heeft Christus na zijnen dood gedaan ?
A. Zijne ziel met de Godheid vereenigd is neder-
gedaald ter helle.
3 V. Wat verstaat gij door de hel, tot welke de
2iel van Christus is nedergedaald ?