Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
noodzakelijkheid des geloofs, zonder hetwelk wij met Hem
niet rereenigd knnnen zijn.
14 V. JVaarom is het noodig ^ dat wij nog lijden
en boetvaardigheid doen, aangezien Christus voor ons
voldaan heeft ?
A. Omdat het de wil van God is, dat wij door
ons lijden en onze boetvaardigheid aan de verdiensten
van Christus deelachtig worden.
Christus heeft wel voor ons voldaan; maar wij moeten
door het ware geloof, door het waardig gebruik der H.
Sacramenten, door goede werken vooral van boetvaardigheid,
ons aan die verdiensten deelachtig maken. Dat wil zeggen :
wij moeten die middelen van zaligheid gebruiken om ons
deel te krijgen van de overvloedige verdiensten, die Christus
door zijn lijden verworven heeft; wij moeten die overvloedige
voldoeningen en verdiensten door die genademiddelen op ons
toepassen. Christus heeft overvloedige schatten van genaden
voor ons verdiend, en als wij nu de boven genoemde zaken
doen, staat Hij die schatten aan ons af, waardoor wij dan
zalig en heilig worden. Hij kon ons die verdiensten wel
toepassen, zonder dat wij er iets voor deden, maar God had
besloten ons door lijden zalig te maken; Hij kon het dus
wel, maar heeft het niet gewild. Daarom staat er geschre-
ven : wie niet zijn kruis opneemt en Mij volgt, is Mijner
niet waardig----
15 V. Wanneer houdt de H, Kerk de gedachtenis
van het lijden en den dood van Christus ?
A. In de Goede week, bijzonder op Goeden Vrijdag.
Aanbevelen het bidden van den kruisweg.