Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
§ 3.
10 V. Was het voor onze verlossing ook noodig ^
dat Christus zooveel leed en zulken dood stierf?
A. Neen ; IIij had ons met veel minder lijden
kunnen verlossen ; maar Hij heeft daardoor ons zijne
overgroote liefde willen toonen en voorbeelden van
vele deugden willen geven.
Christus had, om ons te verlossen, niet zooveel behoeven
te Igden , als Hij gedaan heeft. *t Minste en geringste dat
Hij deed, een enkele zucht, ware voldoende geweest om ons
te verlossen; want ook het minste en geringste dat Hij deed,
was van oneindige waarde, wijl Hij God en mensch te zamen
is in één goddelijken persoon; maar Hij heeft zooveel willen
lijden, om ons te toonen , te laten zien , hoezeer Hij ons be-
minde. Had Hij niet zooveel geleden , dan zou Hij ons toch
evenveel bemind hebben; maar wij zouden het niet zoo goed
geweten hebben als nu, nu wij er het bewijs van hebben,
doordien Hij zooveel voor ons geleden heeft, is gekruist,
gestorven en begraven.
Ten 2'« heeft Hij zooveel willen lijden om ons voorbeelden
tan vele deugden ie geoen. Om ons te laten zien, ons vóór
te doen, hoe wij b. v. de gehoorzaamheid, het geduld, de
ootmoedigheid , de liefde tot God en den naaste , enz. be-
oefenen moeten. (Men haalt bij iedere deugd een voorbeeld
aan om dat te doen zien.)
11 V. Yoor wie is Christus gestorven ?
A. Voor alle menschen.
12 V. Ziillen dan alle menschen zalig worden?
A. Neen ; omdat niet alle menschen aan de ver-
diensten van het lijden en den dood van Christus
deelachtig worden.