Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
A. Zijn geheel leven lang groote armoede en
verdriet naar ziel en lichaam ; doch op den dag van
zijn lijden zoo groote pynen en smarten, dat nooit
eenig mensch zoodanige verdragen heeft.
Christus leed armoede en verdriet: door armoede leed vooral
zijn lichaam, door verdriet zijne ziel. Men verbale hier den
kinderen in 't kort, wat pijnen en smarten Jesus in den hof
van Olijven, en op Goeden Vrijdag geleden heeft, en spore
hen aan om dikwijls, zeker Vrijdags, de oefening van den
n. Kruisweg te doen, als eene der gemakkelijkste en heil-
zaamste wijzen om het lijden van Christus to overdenken.
7 V. Welken dood is Christus gestorven ?
A. Den dood des kruises.
8 V. In welk artikel van het Symbolum des Geloofs
belijden wij het lijden en den dood van Christus ?
A. In het vierde artikel , dat luidt : Die geleden
heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven
en begraven.
In het artikel van het symbolam des geloofs belijden
wij het lijden en den dood van Christus. Het luidt: Die
geleden heeft, enz.
Die ziet terug op Christus; dat Hij geleden heeft onder
Pontius Pilatus wil zeggen : dat Hij geleden heeft ten tijde ,
dat Pontius Pilatus landvoogd van Judea was.
9 V. Volgens welke natuur heeft Christus geleden
en is Hij gestorven?
A. Volgens zijne menschelijke natuur, want vol-
gens zijne goddelijke natuur was Christus onlijdelijk
en onsterfelijk.