Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
van personen, berispte ook de grooten en aanzienlijken over
hnnne slechte zeden en schijnheiligheid. (Priesters en Phari-
zeers). Daaruit ontstond afkeer van en haat tegen Christus
en wel zoover, dat men besloot Hem ter dood te brengen.
Hoe Judas, zijn trouwelooze Apostel, hun hierin behulp*
zaam was, is bekend; eveneens zijn gebed, doodstrijd en
gevangenneming in den hof van Oliveten ; wat Hij geleden
heeft bij Annas en Caiphas , bij Pilatus en Herodes, terwijl
zijn kruisdood zichtbaar op de staties staat afgebeeld....
11 V. IFaarom wordt Christus meer genoemd
onze Heer dan God de Vader ?
A. Omdat Hij ons en alle menschen niet alleen
gelijk God de Vader heeft geschapen , maar ook,
als \vy verloren waren , door zijn bloed heeft ge-
kocht en verlost. (Zie einde der V.)
Vragen over de Les.
1. Waarom staat voor het 2''« artikel „En P" Waiirom
Wat wil zeggen : mensch worden P
2. Wat beteekent Jesus — wat Christus , en waarom wordt
God de Zoon , mensc-li geworden , zoo genoemd P
3. Wij zijn ook kinderen van God; welk verschil is er dan
tusschen Christus als Zoon Gods en ons P
4. Heeft God de Zoon de menschelijke natuur opgenomen
in zijn persoon of in zijn goddelijke natunr P En wie
zouden nog meer mensch geworden zijn, zoo Hij die
had opgenomen in zijn goddelijke natuur, en waarom P
5. Om hoeveel redenen is God de Zoon onze Heer P
6. Verhaal in 't kort Jesus geboorte, zijn verborgen en
openbaar leven en zijn lijden____