Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
van Herodes verscheen andermaal een Engel aan Joseph en
zeide hem: Sta op, neem het Kind en zijne Moeder, en ga
naar het land van Israël; want degenen , welke het Kind
naar het leven stonden, zijn gestorven. Zoo kwam het Kind
weder te JN^azareth en bleef daar wonen tot in den ouderdom
van omtrent dertig jaren. Van al dien tijd, genoemd het
verborgen leven van Jesus, lezen wij, dat Hij opgroeide en
in krachten toenam; dat Hij zijne ouders op plechtige feesten
naar Jeruzalem vergezelde; bij zulk eene gelegenheid verloren
zij Hem eens, en vonden Hem weer in den tempel te midden
der Leeraren, die Hij ondervroeg en aanhoorde. Hierbij
voegt nu nog de Evangelist: „ En Hij ging met hen af naar
Nazareth, en was hun onderdanig. En Jesus nam toe in
wijsheid en jaren en in genade bij God en bij de menschen."
Zoo heeft Christus dertig jaren geleerd door zijn voorbeeld.
(Vgl. Les I.)
Zijn openbaar leven, waarin Hij openlijk als Leeraar optrad,
en zijn leer met mirakelen bevestigde, duurde slechts drie
jaar. De H. Joannes, bijgenaamd de dooper, is Hem als weg-
bereider voorgegaan , door wien Christus ook in de Jordaan
wilde gedoopt worden. Daarna begaf Hij zich naar de woes-
tijn , waar Hij door den duivel wilde bekoord worden , en
door vasten en bidden gedurende veertig dagen zich tot
zijn openbaar leven voorbereidde ; toen begon Hij te prediken,
terwijl Hij aan dooden het leven, blinden het gezicht, dooven
het gehoor, stommen de spraak gaf en allerlei zieken genas
ter bevestiging van zijne leer. Hij koos twaalf Apostelen
met Petrus aan het hoofd: Andreas, Jacobus, Joannes, Tho-
mas, Jacobus , Philippus, Bartholomeus, Mattheus, Simon,
Thaddens en Judas den verrader.
Nog had Hij twee en zeventig leerlingen , die Hij vooraf
naar de plaatsen zond, waar Hij komen zou om zijn leer —
het Evangelie — (d. i. blijde tijdii.g) te prediken. Die predi-
king is door vier Evangelisten beschreven: Mattheus, Mar-
cus, Lucas en Joannes. Christus predikte zonder aanzien