Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
Kerstfeest de gedachtenis houden van Christus' geboorte in
den stal van Bethlehem.
Maria en Joseph, woonden te Nazareth en toch moest
Christus volgens de voorzegging te Bethlehem geboren wor-
den ; God toonde hier wederom, dat zijne Voorzienigheid
de wereld bestuurt. Hij bediende zich hier van eene door
den romeinschen Keizer Augustus bevolene volkstelling.
Volgens Joodsch gebruik moest elk familiehoofd opgeschre-
ven worden, waar de stamregisters bewaard werden; dus
Maria en Joseph, als behoorende tot de familie van David,
in zijne stad , in Bethlehem. Maria en Joseph gingen dan
beiden uit Nazareth van Galilea naar Bethlehem in Judea.
Toen zij, na eene reis van bijna 30 uren te hebben afgelegd,
daar aankwamen, vonden zij de herbergen reeds zoo bezet,
dat er voor hen geen plaats meer was, en zij hun intrek
moesten nemen in eene nabij Bethlehem gelegene grot, die
aan de herders tot veestal diende. Daar ter plaatse nu
werd Christus geboren — den 25 December. — Een Engel
kondigt den herders van die streken de geboorte des Heeren
aan ; terwijl eene wonderbare ster de Wijzen uit het Oosten
naar Bethlehem roept om den wereldverlosser te komen aan-
bidden — Driekoningen 6 Jan. — Den achtsten dag na de
geboorte, — op Nieuwjaarsdag — bij gelegenheid der be-
snijdenis volgens Joodsch gebruik, werd het goddelijk Kind
de naam Jesus gegeven. Op den veertigsten dag — Maria
Lichtmis 2 Februari — werd Jesus volgens het voorschrift
der Wet den hemelschen Vader opgedragen, en erkenden Hem
Simeon en Anna, twee heilige menschen. Koning Herodes,
die met schrik van de Wijzen uit het Oosten vernomen had,
dat de nieuwe Koning der Joden geboren was, gelastte, alle
kinderen van het mannelijk geslacht, onder de twee jaren,
te Bethlehem en in de omstreken wreedaardig om het leven
te brengen. — Onnoozele-kinderenfeest 28 December. —
Intusachen waren de H. Joseph en Maria op de waar-
schuwing van een Engel op weg naar Egypte. Na den dood