Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
„Christus heeft de mcDschelijke natuur aangenomen, is
mensch geworden" wil zeggen: Hij heeft een lichaam en
eene ziel aangenomen, zooals de menschen hebben.
Christus is langer God dan mensch geweest, maar Hij zal
het beide eeuwig blijven.
7 V. In welk artikel van het Symbolum des Ge-
loofs belijden wij dit ?
A. In het derde artikel, dat luidt: Die ontvangen
is van den H. Geest, geboren uit de Maagd Maria.
Maria is dus op miraculeuze wijze de Moeder van Christus
geworden volgens zijne menschelijke natuur.
8 V. Is de H. Joseph de vader van Christus geweest ?
A. Hij is de natuurlyke vader van Christus niet
geweest, maar alleen zijn voedstervader of bewaarder.
De H. Joseph was niet de eigen of natuurlijke vader van
Chriotus, maar alléén zijn voedstervader of bewaarder.
Wij moeten hem, naar het voorbeeld van Jesus en Maria,
eeren.
De H. Joseph is het voorbeeld en de beschermer van alle
standen.
Doch wijl hij altijd voor het goddelijk Kind gezorgd, het
gevoed en bewaard heeft, is hij bijzonder de patroon van
de kinderen en de ouders.
9 y. Waar is Christus geboren ?
A. In eenen stal te Bethlehem.
10 V. Wanneer houden wij de gedachtenis van
de geboorte van Christus ?
A. Met Kerstmis.
Kerst is een oud woord, afgeleid van Christus. Kerstmis is
dus zooveel als Christusmis, de H. Mis, waarin we op het