Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Christus nu was Koning van hemel en aarde; — Priester
volgens de orde van Melchisedech (omdat deze brood en wijn
offerde), en Profeet, omdat Hij zooveel voorzeggingen deed.
Ik geloof in Jesus Christus , wil zeggen : Ik neem met mijn
verstand aan, dat Hij bestaat, waarachtig en mijn laatste
einde is.
Zijnen slaat terug op God den Vader.
Eenigen beteekent; dat God maar éénen Zoon heeft; wij
zijn slechts aangenomen kinderen van God.
Onzen Heer beteekent: dat Hij Heer is van ons allen.
Iemand is Heer van iets, als hem eene zaak of persoon
toebehoort.
Wij behooren aan Christus (en als aan onzen Schepper.
Ten als aan onzen Verlosser; want Hij heeft ons ge-
kocht en verlost door zijn dierbaar Bloed.
Christus is dus onze Heer, èn als onze Schepper, èn als
onze Ferlosser, en daarom wordt Hij ook meer genoemd onze
Heer dan God de Vader. (Zie ll^e V.)
2 V. Wie is Jesus Christus ?
A. God de Zoon, de tweede Persoon der H. Drie-
vuldigheid , mensch geworden.
3 V, Is Jesus Christus God of mensch ?
A. Hij is God en mensch te zamen.
4 V. Hoeveel naturen zijn er dus in Christus ?
A. In Christus zijn twee naturen : de goddelijke
natuur en de menschelijke natuur.
5 V. En hoeveel personen zijn er in Christus?
A. In Christus is slechts één persoon , te weten :
de goddelijke Persoon.