Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
2. Welke zonde (erfzonde of dadelijke zonde) was Adams
zonde voor hem , en welke voor ons ?
3. Is het altijd waar geweest, dat Maria vrij bleef van de
erfzonde P Is het ook altijd een geloofspunt geweest?
En waarom niet ?
4. Welk verschil is er dan tusschen geloofspunt, en geloofs-
waarheid P
5. Noemt eenige devoties, waardoor wij de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria vereeren.
6. Als de Kerk een waarheid des geloofs te gelooven voor-
stelt, verandert dan ons geloof niet, of neemt daardoor
onze kennis en verplichting slechts toe ?
lEÖENDE LES.
Van de menscliwording van God deu Zoon.
1 V. Welk is het tweede artikel van het Symho-
lum des Geloofs ?
A. En in Jesus Christus, zijnen éénigen Zoon ,
onzen Heer.
Het tweede artikel is: En in Jesus Christus, zijnen eenigen
Zoon, omen Heer, En ziet hier terug op de eerste woorden
van het symbolum: Ik geloof, en beteekent dus: ik geloof
ook in Jesus Christus, enz.
Jesus beteekent: Zaligmaker of Verlosser.
Deze naam komt Hem toe, omdat in Hem, en in niemand
anders de zaligheid is, en Hij zijn volk verlost van hunne
zonden.
Christus beteekent: gezalfde. In de oude wet werden'drie
soorten van personen gezalfd : Koningen, Priesters en Profeten..