Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
10 V. Is er niemand van de erfzonde bevrijd ge-
bleven ?
A. Ja; het is een punt van ons geloof, dat de
H. Maagd Maria , door de verdiensten van Christus ,
daarvan is bewaard gebleven.
Om wille der voorziene verdiensten van Jesos Christns,
werd Maria, die bestemd was om de Moeder des Verlossers
te worden , in liet eerste oogenblik harer ontvangenis door
een eenig en bijzonder voorrecht voor de vlek der erfzonde
behoed, daarvan vrij bewaard.
Deze waarheid, door God geopenbaard, werd den Decem-
ber 185 i door de onfeilbare uitspraak van Zijne Heiligheid
Paus Pius IX als eene door God geopenbaarde waarheid afge-
kondigd, en is dus een uitdrukkelijk punt van ons geloof.
Danken wij God dagelijks voor dit groote voorrecht, Maria
verleend. We kunnen dit doen door de drie weesgegroeten,
die we dagelijks, 's morgens en 's avonds, ter bewariog onzer
zuiverheid ter eere van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
bidden; door het schietgebed: „o Maria, zonder zonden ont-
vangen , bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen" j
door het dragen der medaille , van het scapulier, enz.
11 V. Is de mensch nog in den staat, waarin
Adam hem gebracht heeft, of in de slavernij des
duivels ?
A. Neen ; Christus heeft hem daaruit verlost.
Vragen over de Les.
1. W^at beteekent oorspronkelijke, wat herstelde rechtvaar-
digheid ? In welke is Adam gestorven, en welke kunnen
wij nog hebben ?