Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
'den duivel redeneeren, wijl hij veel meer verstand en onder-
vinding heeft dan wij, en wij dan overwonnen zullen worden.
Wij moeten de bekoring eenvoudig aanstonds verzetten.
Eva zondigde niet alleen zelve , maar gaf ook Adam van
de vrucht van don verboden boom; Adam at er van en werd
dusdoende deelgenoot van hare overtreding.
Adam had niet naar Eva moeten luisteren , niet moeten
vreezen , Eva te mishagen.
Ook was de oorzaak van hun beider val, zucht naar ver-
heffing , hoogmoed.
7 V. Heefi Adam maar alleen gezondigd met van
die vrucht te eten ?
A. Neen ; alle menschen hebben in Adam gezon-
digd , en zijn in de slavernij des duivels gevallen.
8 V. Hoe wordt die zonde genoemd, waardoor
alle menschen in Adam gezondigd hebben ?
A, Erfzonde.
9 V. IFaarom wordt die zonde genoemd erf zonde?
A. Omdat alle menschen die van Adam erven.
Wij erven die zonde van Adam over; het is dus voor ons
geene dadelijke zonde, geene zonde, die wij door eigen daad
of eigen wil bedreven hebben. (Zie 39ste jgs 4'« en V.—
les l-te V.)
Maar wij erven allen die zonde van Adam over, omdat
God onzen wil in den wil van onzen eersten vader Adam
besloten had.
Dat wil zeggen: God had vastgesteld, dat als Adam
gehoorzaam bleef, ook wij allen in denzelfden gelukkigen
staat van oorspronkelijke rechtvaardigheid zouden geboren
worden, maar zondigde Adam, dat dan ook wij allen in den
staat van zonde zouden geboren worden.