Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
ACHTSTE LES.
Van (Ie schepping en den val van den mensch.
1 V. Wie zijn de eerste menschen geweest ?
A. Adam en Eva.
2 V. Waarvan heeft God den mensch gemaakt ?
A. Qod heeft het lichaam van Adam gemaakt
van aarde en de ziel daarin gestort; maar het lichaam
van Eva van eene rib , genomen uit Adam.
Adam beteekent: aardman. Die naam diende om hem zijne
nietigheid te herinneren.
Eva beteekent: moeder der levenden. Het bijbelverhaal
van de schepping onzer stamouders verklaart de rest van het
antwoord.
De nieuwe Adam is Christus.
De nieuwe Eva , Maria.
3 V. In welken staat waren Adam en Eva eer
zij zondigden ?
A. In den staat van oorspronkelijke rechtvaardig-
heid.
Oorspronkelijke rechtvaardigheid beteekent: die rechtvaar-
digheid , die Adam had bij zijn oorsprong of begin, voordat
hij gezondigd had.
Eechtvaardigheid wil hier zeggen : gerechtig- of heiligheid.
4 V. Waarin bestond de oorspronkelijke recht-
vaardigheid ?
A. In de heiligmakende gratie met eenige bijzon-
dere voorrechten naar ziel en lichaam.