Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
De zonde heeft ook millioenen menschen in de hel gewor-
pen en tot verdoemden gemaakt.
9 V. Wat is de bediening der goede Etigelen ?
A. God te dienen en te loven , en den mensch
behulpzaam te zija.
Engel beteekent: afgezant, bode , omdat God hen dikwijls
gebruikt om boodschappen aan de menschen te doen, om
hun zijn wil bekend te maken.
Zij worden afgebeeld met vleugels , om de vaardigheid te
beteekenen, waarmede zij Gods wil volbrengen.
De Engelen worden afgebeeld in menschengedaante, omdat
zij zich zoo vertoond hebben.
De Engel Gabriël heeft zich vertoond aan Maria. Michaël
streed tegen de booze Engelen , en heeft zich vertoond op
den berg Gargan in Italië. Raphael verscheen aan Tobias.
Er is een ontelbaar getal van Engelen ; zij worden in
negen koren verdeeld : Engelen , Aartsengelen , Erachten,
Machten , Overheden , Heerschappijen , Tronen , Cherubijnen
en Serafijnen.
10 V. Zijjï er etnige Engelen , die ons bewaren ?
A. Ja , elke mensch heeft eenen Engel , die hem
van het begin zijns levens bewaart.
11 V. Wat hulp verleent ons de Engelbewaarder?
A. Ten 1®", IIij beschermt ons tegen de booze
vijanden ; ten 2'^", draagt onze gebeden aan God op;
en ten S''®, staat onze ziel vooral in het uiterste bij.
Wanneer de duivel ons tot zonden aanzet, zal onze Engel-
bewaarder ons daarvan afschrikken , door b. v. ons te doen
denken aan Gods tegenwoordigheid , de afschuwelijkheid en
straf der zonden, enz. De geschiedenis van Tobias leert ons,
dat Kaphaël zijne gebeden en goede werken aan God opdroeg.