Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
zevenden dag, den Sabbatdag, te ontbonden van slaafsche wer-
ken, te rnsten in dien zin, dat zij dien dag moesten heiligen
door hem op bijzondere wijze in zijn dienst door te brengen.
In de Nieuwe wet is de Zondag, in plaats van den Sabbat-
dag tot hetzelfde doel voorgeschreven. (Vgl. 25« Les, 1«, 2'' V.}
God heeft redelijke en redelooze schepselen met of zonder
verstand — geschapen. Tot de redelooze behoort alles wat
op aarde is, de mensch alleen uitgezonderd.
4 V. Hoevelerlei redelijke schepselen heeft God ge-
schapen ?
A. Tweeërlei: Engelen en menschen.
5 V. Waarvan en hoedanig heeft God de Engelen
gemaakt ?
A. God heeft de Engelen gemaakt van niet en
zeer gelukkig.
6 V. Hebben de Engelen een lichaam ?
A. Neen , zij zijn zuivere geesten geschapen.
God heeft de Engelen zuivere geesten geschapen.
Zuivere geesten, d. w. z., dat zij geen lichaam hebben.
(Vgl.: 1» Les.)
7 V. Zijn alle Engelen gelukkig gebleven ?
A. Neen, de hoovaardigen en ongehoorzamen zijn
gedreven in den afgrond der hel.
8 V. Hoe worden de hoovaardige en ongehoorzame
Engelen genoemd ?
A. Duivels of booze geesten.
Het is de zonde, die de kwade Engelen tot duivels heeft
gemaakt. (Afschuw van de zonde.) Zij kan ook ons onge-
lukkig en tot verworpelingen maken.