Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORWOORD.
Deze „ Woord- en Zinverklaring van den Catechismus", al
ia ze, volgens titelblad , vervaardigd vooral ten dienste van
Religieusen en Onderwijzers ia bijzondere katholieke scholen
werkzaam, en bij dezen hun opgedragen, maakt toch volstrekt
geene aanspraak op eenige letterkundige waarde. Onder dit
opzicht moet zij bepaald hunne toegeeflijkheid inroepen. —
Ze ie eenvoudig een richtsnoer, dat, naar wij meenen, veilig
kan gevolgd worden, om leerlingen van eiken leeftijd, naar
hunne bevattelijkheid , degelijk in de christelijke leering te
onderrichten.
In gewone ometandigheden, behooren Religieusen en Onder-
wijzers, naar onze bescheiden meening, hunnen leerlingen
allereerst te leeren de vragen en antwoorden van den Cate-
chismus, in onderling verband, goed van buiten op te zeggen,
en zich wijders tot de „ Woordverkl&rmg" te bepalen.
Doch , om hierin niet te falen , moeten zij zeiven den zin
der vragen en antwoorden grondig verstaan. Daarom voegden
wij doorgaans „ Woord- en Zinverklaring" samen.
Omdat vooral Eeligieusen, b.v. in Weeshuizen en Opvoe-
dingsgestichten , niet zelden nog Catechismus moeten doen
voor jongens en meisjes van zestien en meerjaren, helderden
wij de voornaamste, de meest practische punten meestal door
bewijzen of toepassingen nader op.
Natuurlijk wordt het den Onderwijzers ter beoordeeling
gelaten, welk deel der in deze handleiding verklaarde stof
voor deze of gene klas hunner leerlingen geschikt is.
'tGebeurt wel eens, dat men het les geven in den Cate-
chismus minder hoog opneemt, als heel gemakkelijk beschouwt
en dientengevolge tot deze les weinig of niet voorbereid
overgaat.