Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
IntuBSchen heeft zijne goedheid zich ook het geluk zijner
redelijke schepselen ten doel gesteld. Ons geluk echter strekt
ook tot Gods glorie gelijk het een vader tot eer verstrekt
zijn kinderen gelukkig gemaakt te hebben, die dan op hunne
beurt hun vader daarvoor loven en prijzen.... Hoe treöend
komen beide — zijoe grootheid en goedheid — in de schep-
ping niet uil.! Let eens op die 100 000 verschillende planten-
soorten , van den eenvoudigen grashalm tot den cederboom:
wat een verscheidenheid, pracht en nut voor den mensch 1
Bewondert die 100 000 verschillende diersoorten, van de mug
tot den leeuw, van den worm tot den olifant; wat een kun-
stige , doelmatige lichaamsbouw , wat een vaardigheid! enz.
Beschouwt het uitspansel; de millioenen vaste sterren, waar-
van de meeste grooter zijn dan de zon, die bijna 1 millioen
maal grooter is dan de aarde, welke nog een uitgestrektheid
heeft van negen millioen vierkante mijlen. Hoe groot is dan
het uitspansel, dat boven ons hangt! Waarlijk, de hemelen
vertellen de heerlijkheid Gods, en hei firmament verkondigt de
werken zijner handen. Psal: 18.
God heeft zes dagen gebruikt om alles te scheppen , doch
had ze niet noodig.
Den eersten dag schiep God het licht; den tweeden dag
scheidde God de wateren boven van die onder het uitspansel,
dat Hij hemel noemde; den derden dag scheidde Hij de
wateren van het land, en de aarde bracht planten voort;
den vierden dag schiep Hij zon, maan en sterren; den vijfden
dag visschen en vogels; den zesden de landdieren en den
mensch. En God rustte op den zevenden dag van al het
werk , dat Hij gemaakt had.
Dat God den dag rustte, beteekent niet, dat Hij
moede was, uitrustte, maar dat Hij alsdan ophield nieuwe
soorten van schepselen voort te brengen.
Ter dankbare herinnering aan de schepping van hemel en
aarde beval God in de Oude Wet den Joden zich op den
C 5