Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
ZEVENDE LES.
Yan de Schepping en de Engelen.
1 V. Waarom wordt God genoemd almachtig ?
A, Omdat Hij door zijnen wil alles kan maken
en te niet doen.
God kan alles wat mogelijk is, alles behalve zondigen;
dit strijdt tegen zijne volmaaktheid. Vóór God hemel en
aarde geschapen had, was er niets dan God alléén.
2 V. Waardoor heeft God zijne almacht het meest
getoond ?
A. Door het scheppen of van niet maken van
hemel en aarde en al wat er is.
Door het scheppen van hemel en aarde , heeft God zijne
almacht het meest getoond.
Dat wil zeggen : daardoor beeft Bij het meest laten zien,
dat Hij almachtig is; scheppen toch, of iets van niets maken,
— hier hemel en aarde — veronderstelt en vordert almacht.
3 V. Tot welk einde heeft God hemel en aarde
geschapen ?
A, Tot zyne eigene verheerlijking on tot geluk
zijner redelijke schepselen.
God heeft hemel en aarde geschapen tot zijne glorie. Als
wij iets schoons zien , prijzen en eeren wij den maker; zoo
eeren wij ook God, als wij zijne werken zien; die werken
zelve verkondigen Gods glorie.
Het eerste doel, dat God met de Schepping op het oog
had, was de openbaring van zijne goddelijke volmaaktheden,
dns zijne eigene glorie: evenals een kunststuk den lof van
den maker verkondigt.