Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
8 V. Van wien komt God de Vader voort ?
A. God de Yader komt niet voort, maar is van
zich zeiven.
Vgl. 1 en 2 V., waar de beteekenia uitgelegd is van drie
ondeescheidene Pebsonen , eu eu 4," V.
9 V. Van wien komt God de Zoon voort ?
A. Van God den Vader alleen.
10 V. Van wien komt God de H, Geest voort?
A. Van God den Vader en van God den Zoon
te zamen.
Vgl. 5«= V.
Nota. God de Vader wordt afgebeeld in de gedaante van
eenen ouien matty omdat Hij zich zoo aan den Profeet Daniël
vertoond heeft.
God de Zoon als mensch, omdat Hij tevens waarlijk
mensch is.
God de H. Geest in de gedaante eener duif of van mrige
tongen, omdat Hij zich zoo bij den doop van Christus en op
het Pinksterfeest vertoond heeft.
Van het begin der Kerk af is de Zondag en later de H.
Drievuldigheids-Zondag , door de H. Kerk ter eere van de
H. Drievuldigheid gevierd geworden. De voornaamste ge-
beden ter eere van de H. Drievuldigheid zijn: Het Glorie
zij den Vader , het Te Deum, het kruisteeken en de Litanie
van de H. Drievuldigheid. (Vgl. 2^- Les, 5« Vr.)