Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
als van één en hetzelfde beginsel, voortkomt. God de Zoon
komt van God den Vader voort door het verstand. God,
oneindig wijs als Hg is, kent zich zeiven, zijne oneindige
volmaaktheden van alle eeuwigheid op volmaakte wijze.
Welnu, de volmaakte en mede-zelfstandige kennis, die God
de Vader van zich zeiven heeft, is God de Zoon, de tweede
Persoon der H. Drievuldigheid. Maar hoelang kent God de
Vader zich zeiven? Wij zeiden het reeds: Van alle eeuwigheid
tot in alle eeuwigheid; eeuwig. Dus is God de Zoon er ook
eeuwig geweest, zoowel als God de Vader. — God de H. Geest
komt van God den Vader en van God den Zoon te zamen,
voort door den wil^ m. a. w., door de liefde. Immers God
de Vader en God de Zoon beminnen elkander van alle
eeuwigheid tot in alle eeuwigheid op volmaakte wijze, en
die onderlinge, oneindig volmaakte, mede-zelfstandige liefde
des Vaders en des Zoons is de H. Geest, de derde Persoon
der H. Drievuldigheid. Dus moet God de H. Geest er ook
eeuwig geweest zijn. Dos, omdat de drie goddelijke Personen
maar één en hetzelfde goddelijk , oneindig volmaakt wezen
hebben , daarom zijn zij ook alle drie noodzakelijk even oud
of eeuwig , even wijs en even machtig, enz. Want wat hier
gezegd wordt van Gods eeuwigheid, wijsheid en macht^
'1!' geldt eveneens van alle overige eigenschappen of volmaakt-
heden Gods.
6 V. iVaaro7n wordt God de Vader meer ge-
noemd almachtig dan God de Zoon of God de H.
Geest ?
A. Niet, omdat Hij machtiger is, maar omdat
lïem de Macht bijzonder wordt toegeschreven , gelijk
, de Wijsheid aan den Zoon en de Heiligheid aan den
H. Geest.
Bij den naam van God den Vader alleen staat in het
Symbolum het woord almachtig, en in de H. Schrift en