Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Vragen over de S«^® Les.
1. op welken der drie personen slaat ^tör het woord : Vader?
Is dat ook zoo, als we in het gebed des Heeren bidden
„ Onze Vader ?"
2. Hoe blijkt uit de schepselen, dat er een God is P Hoe
uit het gezond verstand, dat er maar één God zijn kan P
3. Hoe kennen wij God nog meer en beter P
4. Waarom moeten wij gelooven, dat er maar één God
bestaat P Wat verstaat ge door het goddelijk wezen P
Wat door zijne eigenschappen P
5. Welk verschil is#er tusschen geest en lichaam, en wat
is het verhevenste P (Verg. Les^ bij Vr. 8)
6. Welk verschil is er tusschen willen en toelaten ?
7. Waarom kan de mensch alleen in 't bezit van God vol-
maakt gelukkig zijnP En waarom dus hier niet P
8. Welk verschil is er tusschen „ ter zaligheid noodig en
dienstig P"
9. Wat moeten wij leeren uit deze eigenschappen van God:
zijne heiligheid en rechtvaardigheid? Zijne alomtegenxooor^
digheid en voorzienigheid ?