Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
8ate Gebod. Hebt ge ook de gewoonte van te liegen,
spreekt ge ook kwaad van anderen P
Bij dat onderzoek, kiodereu, moet ge vooral letten op
deze drie soorten van zonden :
1« Op de vreemde zonden, of ge soms tot de zonden van
anderen oorzaak hebt gesteld, met b. v. de zonden te leeren,
daartoe aan te zetten, of behulpzaam te zijn. — Door schuld
te zijn, dat anderen oneerbiedig waren in de kerk, geen Mis
hoorden , enz.
2» Op de zonden van verzuimenis: school-, catechismus- ,
mis', gebedverzuim , enz.
3» Op de inwendige zonden van gedachten of begeerten,
die soms de werken merkelijken tijd voorafgaan.
Hebt ge nu op deze of soortgelijke wijze uw geweten goed
onderzocht, zoodat ge uw zonden kent, dan moet ge, zegt
de Catechismus
Ten eene akte van geloof, hoop, liefde en vooral mn berouw
verwekken.
Hierdoor echter verstaat de Catechismns niet enkel een
vluchtig bidden of opzeggen van die akten , maar dat ge
door het geloof, de hoop en de liefde in u te verlevendigen,
trachten moet te komen tot groote droefheid over uwe zon-
den , tot een goed berouw. Door uw voorgaand gebed heeft
God u de genade gegeven . de noodige hulp tot het berouw
aangeboden ; maar Hij wil dat gij die genade, die hulp ge-
bruikt , Hij wil dat gij met die gratie meewerkt. En hoe
die medewerking nu moet geschieden , leert u het antwoord
op de 40*'- Vraag.
kinderen, gij zelven moet dus overwegen, nadenken, u
ernstig afvragen: Wat heb ik door mijne zonden verloren?
Wat verdiend? Wat leert mij deswege het geloof? Wat
heeft Christus er voor geleden P Wien heb ik door mijne
zonden beleedigd P
Sommige Heiligen waren gewoon zich voor elke Biecht voor
te stellen : 1° De hel. — Wie en waarom branden thans voor