Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
tot de kennis zijner zonden komen moet. En, gelijk de Cate-
chiemuB aanstipt, dat onderzoek moet met zorg geschieden ;
want het is een zaak van groot aanbelang. Men kan zelfs
bij gebrek aan onderzoek een slechte biecht spreken en daar-
door verloren gaan. Gelukkig die zich gewoon maken eiken
avond hun geweten te onderzoeken.
Hier kan men voor de kinderen eenige punten tegen de
tien geboden en hun plichten aanstippen.
Omtrent het gebod. Hebt ge uw laatste biecht goed
gesproken P Was uw voorbereiding tot de H. Communie, en
uw dankzegging na dezelve behoorlijk P Bidt ge uw morgen-
en avondgebed, voor en na het eten altijd met den vereisch-
ten eerbied P
Gebod. Hebt gij de slechte gewoonte niet aangenomen
van ruwe, onwelvoeglijke woorden, bastaardvloeken, enz. te
spreken, waardoor ge zoo lichtelijk tot vloeken komt, en
misschien reeds gekomen zijt F
3''« Gebod. Hoe voldoet gij aan de zware verplichting om
de Zon- en Feestdagen behoorlijk te vieren P Woont 'ge de
H Mis altijd bij met eerbied en aandacht ? — (Les 25.)
Gebod. Ontbreekt ge ook aan de liefde , den eerbied ,
de gehoorzaamheid en behulpzaamheid aan uwe ouders of
oversten verschuldigd P — (Les 26.)
Gebod. Zijt ge ook op iemand boos geweest , hebt ge
iemand haat of nijd in het hart toegedragen , hem kwaad
toegewenscht P U niit»suhien verheugd, als hem eenig leed
overkwam P Hebt ge ook iemand gekwetst, b. v. door slaan
of vecliten , of u in 't gevaar gesteld zulks te doen , met
b. V. steenen te werpen , enz.
en Gebod. Hebt ge vrijwillig op iets gedacht, er
naar verlangd , iets gezien ^ gelezen , besproken of gedaan ,
waarover gij u schamen zoudt, als men het wist, dan ten
minste is het raadzaam er uw biechtvader over te spreken.
en lOJ*- Gebod. Hebt ge iets heimelijk weggenomen,
of den wil, het plan daartoe gehad P Iemand benadeeld,
zijn goed beschadigd of de oorzaak daartoe gesteld P
)