Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Licht om zijne zonden te kennen , droefheid om ze door
beronw nit Ie wisachen.
Door de zuivering der ziel van de zonde wordt de mensch
heilig; daarom vraagt men die penade aan den H. Geest,
wijl aan Hem de heiligheid bijzonder wordt toegeschreven.
(Vgl. Les, V. , IS^^ Les, en V.)
Als men zijn geweten onderzocht heeft, bidt men de akten
van geloof, hoop , liefde en vooral van berouw. Het berouw is
als de doek , waarmede men de vlekken of fouten, die men
in het onderzoek gezien heefD, weer van zijne ziel afveogt.
Als men nu God om vergeving gevraagd en een goed voor-
nemen gemaakt heeft van de bedrevene fouten niet meer te
doen, roept men weder de hulp in van Maria, enz. zooals
's morgens.
Waarom is het voordeelig, zijne conscientie, zijn geweten, iederen
avond te onderzoeken ?
Ten late, om een genadig oordeel te verwerven.
Ten , omdat wij dan gemakkelijker ons geweten bij de
Biecht kunnen onderzoeken.
Ten , omdat het een zeer krachtig middel is ter ver-
betering zijner fouten.
Aanmeeking. Het voornemen, dat men in het morgen- en
avondgebed maakt om in het algemeen alle zonden te ver-
mijden, zal men met vrucht in het bijzonder op zijne hoofdfout
toepassen: Die fout, waarin ik het meest verval, zal ik van-
daag en morgen met Gods gratie vermijden.
Geloofd zij Jesus Christus!
In eeuwigheid. Amen.