Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
535
Ge goed , dat Ge ook datgene wat ik nit plicht van staat,
om den kost te verdienen, toch doen moet, wilt aannemen
als voor U gedaan.
Ik wil die doen tot uwe eer en glorie, tot zaligheid mijner ziek
Ja, mijn Jesus, ik wil werken om U te vereeren, uwe glorie
te verhoogen, en mijne ziel te verrijken voor de eeuwigheid.
Ik maak de intentie om al de aflaten te verdienen, waaraan ik
kan deelachtig worden, (Zoodoende kunnen wij zeker al die
aflaten verdienen, ook al kennen wij ze niet alle. (Vgl.
IS-ie Les, ll<ï<= en V.)
Yoornemens.
Ik wil liever duizendmaal sterven dan U te vergrammen. Ja ,
mijn Jesus, sterven, duizendmaal sterven, liever dan U door
eene doodzonde te bedroeven, liever dan uw Goddelijk Hart,
dat mij zoo teeder bemint, leed aan te doen. Doch dat
voornemen moet werkdadig zijn, d. w. z.: men moet de
middelen gebruiken, die noodig zijn, om dat voornemen ten
uitvoer te brengen; en het voorname middel daartoe is het
gebed, waardoor men Gods hulp afsmeekt. Daarom laat
men er op volgen:
Akte van verzoek.
Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen wel te
volbrengen. Maar niet steunend alleen op ons eigen gebed,
denkende, dat dit niet vurig genoeg is, en wij niet waardig
zijn om verhoord te worden, roepen wij in alle nederigheid
de voorspraak in van onze lieve Moeder Maria, van den H.
Jozef en onzen Engelbewaarder en Patronen en eindelijk van
alle Engelen en Heiligen van het hemelsch hof, zeggende:
H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.
H. Jozef, bid voor ons.
H. Engelbewaarder, bid voor ons.
ÜÜ. Patronen of Patronessen N, N, , bidt voor ons.
Alle Engelen en Gods lieve heiligen, bidt voor ons.