Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
532
heeft, naar de grootte, de minder of meerdere boosheid, en
naar de hoeveelheid, het getal der doodzonden , die hij zelf
bedreven, of waartoe hij anderen op eenige wijze geholpen
heeft, gestraft worden.
Dat het billijk is, dat de rechtvaardigheid Gods eischt,
dat ieder verdoemde naar verdiensten gestraft worde, getnigen
en de rede en de Christelijke leering eenstemmig.
„De Zoon des menschen, de Eechter van levenden en dooden,
de looner van het goed, en strafier van het kwaad, zal een
iegelijk vergelden naar zijne werken.'' (Matth. XVI. 29.)
Vragen over de Les.
1. Wat wordt verstaan door de „ vier uitersten des men-
schen K' En welke van die vier overkomen alle men-
schen P En voor wie zijn de beide anderen P
2. Waarom is de overweging dier uitersten hot beste middel
om de christelijke rechtvaardigheid te onderhouden P
3. Hoe zal men voordeelig aan die uitersten denken P
4. Wie zullen op hun sterfbed het meeste angst, wie het
meeste troost gevoelen P
5. Wat zal het oordeel het vreeselijkst maken P Wat de
hel onuitstaanbaar P
6. Waarom zouden de gelukzaligen niet meer op de wereld
willen zijn P
7. Wat moet ons aansporen , om veel voor den hemel te
verdienen P