Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
526
Vraagt ge nu verder: Maar wat wil het dan wel zeggen :
God door het licht der glorie aanschouwen ? Wat is toch dat
licht der glorie? dan moet ik mijn eerste Antw. herhalen.
Niemand ter wereld kan het u met volkomen zekerheid zeggen.
Want het heeft Gode niet behaagd ons dit te openbaren. Hij
heeft die kennis en het genot van Hem door dat licht te
zien , gelijk Hij is in zich zelven , den zaligen in den hemel
voorbehouden.
Ik weet dus niet beter te doen dan ten te antwoorden :
Volgens de meening van den grootsten der Godgeleerden,
van den H. Thomas van Aquine, is het licht der glorie eene
geschapene hoedanigheid, eene bovennatuurlijk verstandelijke
kracht, die God het verstand der zaligen voor eeuwig instort,
en die hen in staat stelt, bekwaam maakt God metterdaad
van aanschijn tot aanschijn te zien , zijn goddelijk Wezen te
aanschouwen gelijk het in zich zelven is.
Hopen we eenmaal, in het andere leven te ondervinden
wat het zeggen wil: God door het licht der glorie eeuwig
te aanschouwen , en in God , door dat licht aanschouwd,
alle goed te genieten. „Alwie, zegt de H. Joannes t. a. p.
V. 3 , deze hoop op Hem, op Gods goedheid jegens ons , zijne
kinderen, op zijne almacht en getrouwheid in zijne beloften
gegrond heeft, die heiligt zich" volgens het voorbeeld en de
leering van Christus. M. a. w., alwie deze hope heeft, en
ze eenmaal verwezenlijkt wil zien, moet bijgevolg zorgvuldig
de zonden vluchten, en ijverig de deugd oefenen, in één
woord: de christelijke Rechtvaardigheid onderhouden. (Vgl.
39«te hes, l«e en 2<ie V.)
Omdat het geloof een vaste grond is van dingen, die vooral in
het andere leven te hopen zijn, een bewijs voor zaken, die in dit
leven niet gezien worden (Vgl. Br. van de Uebr. XI. 3.), zullen
Geloof en Hoop in den hemel ophouden, vervangen worden
door Gods aanschijn te aanschouwen en in God alle goed te
genieten. Wat de zaligen door het licht der glorie zien, be-
hoeven zij niet meer te geloooen ; het opperste goed, dat zij