Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
510
de vogelen met den strik, zoo worden de menschen gevangen
ten tijde des onheils, van het stervensuur, wanneer hun dit
plotseling overvalt." In het Nieuwe Testament betuigen en
Jesus en de Apostelen menigmaal , dat de dood zal komen
ah een dief in den nacht, onverwachts, als men er niet aan
denkt. „ Hoevelen — bemerkt daarop Thomas van Kempen,
t. a. p. XXXIII hfdst. n. 7. — Hoevelen zijn bedrogen, en
onverwachts uit het lichaam gerukt!" Waarlijk , zelfs onder
degenen , die ten gevolge eener ziekte sterven , worden velen
bedrogen of bedriegen zich zelven betrekkelijk het gevaar
van hun toestand, ontvangen de laatste H. Sacramenten
zonder te denken, dat ze voor hen inderdaad de laatste zijn,
en sterven zonder den dood verwacht te hebben.
5 V. Wat zal ons in het uur des doods het meest
beangstigen ?
A. De zonden en Gods rechtvaardig oordeel.
Alzoo twee zaken zullen ons in het uur des doods het
meest beangstigen, angstig, bang maken, met schrik en angst
vervullen, nl., ten de zonden, en ten 2''«, Gods rechtvaardig
oordeel.
Omtrent de oorzaak van vrees en angst in het stervens-
uur kan men met vrucht wijzen op een list des duivels, en
op het middel om deze oorzaak van vreeze te voorkomen.
De list des duivels bestaat hierin , dat hij ons nu , terwijl
we jong en goed gezond zijn, de zonden als klein en onbe-
duidend voorstelt, en er toe aanlokt onder voorwendsel, dat
iedereen die doet; desnoods zal hij ten bewijze van dien wel
een Heilige aanhalen, b. v. den H. Augustinus ...; verder,
dat men er af is met ze te biechten en wij dit in alle geval
later , als we oud zijn geworden, nog doen kunnen, enz.
Doch in het uur des doods draait hij de kaart om , en stelt al
de boosheid , in de zonden opgesloten , zoo groot en afschu-
welijk voor, als konde de zieke, de stervende er geene ver-