Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
509
niets verborgen is." (T. a. p hfdst. XXIV.) Nemen wij die
wijze raadgevingen ter harte. Vrage een ieder onzer zich
dikwijls af: Hoe is 't met mij gesteld P Als de dood me
heden overviel, welk vonnis stond me dan in het oordeel te
wachten — hel of hemel ? en nemen wij onze voorzorgen.
Derwijze aandachtig zijn uiterste overdenken, is het beste
middel om de christelijke rechtvaardigheid te onderhouden, 'J
en daardoor hier op aarde gelukkig, vroolijk, tevreden te
leven en te sterven, en hiernamaals zich een genadig oordeel
en eene gelukzalige eeuwigheid te verzekeren. Denk dus in
al wat gij doet op uw uiterste. De dood , het oordeel en de
hel zullen u weerhouden in de bekoring tot zonde toe te
stemmen. Dood , oordeel en hemel zullen u bemoedigen om
de deugd ijverig te betrachten, om ijverig het goede te doen,
zoolang gij er den tijd toe hebt.
In hst vervolg dezer les handelt de Catechismus meer in
't bijzonder over ieder der vier uitersten.
4 V. Wat moeten wij van den dood gelooven?
A. Dat alle menschen eenmaal zullen sterven, en
dat de dood ons kan overkomen , als wij het minst
er aan denken.
ft'
Wij moeten dus twee punten aangaande den dood geloovig
aannemen, gelooven, omdat God ze veropenbaard heeft, ^
1. Dat alle menschen eenmaal zullen sterven. Immers wij
hoorden den H. Paulus reeds verklaren : Het is den menschen
voor regel gesteld eenmaal te sterven. (Vgl. V.)
2. Dat de dood ons kan overkomen, als wij het minst er aan
denken.
Dit punt wordt en als met zooveel woorden , en in gelij* ^
kenissen en parabelen herhaaldelijk in de H. Schriftuur voor- r
gesteld. Zoo staat er, b. v., geschreven in het Boek, genaamd
De Prediker IX: v. 12: „ De mensch kent zijn levens(?(»fi?ö niet;
maar gelijk de visschen gevangen worden met den angel, en