Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Ten 2''« omdat wij in gevaar zijn verkeerde of kettersche
bijbels in handen te krijgen.
Ten 3''« omdat de H. Kerk door haar verbod de dwaling
der protestanten wil bestrijden, die zeggen: dat ieder de
Schriftnnr moet lezen.
7 V. Is de H. Schriftuur geheel klaar, zoodat
een ieder dezelve goed kan verstaan ?
A. Neen; zij is op vele plaatsen zeer duister, en
daarom is het voor ongeleerde menschen gevaarlijk
die te lezen.
8 V. Moeten wij ook iets gelooven, dat in de
H. Schriftuur niet geschreven staat ?
A. Ja, de goddelijke Overleveringen.
9 V. Wat zijn de goddelijke Overleveringen ?
A. Geopenbaarde waarheden, welke de Apostelen
uit den mond van Christus zeiven of door ingeving
van den H. Geest ontvangen en geleerd hebben en
die als van hand tot hand tot ons gekomen zijn.
Zij zijn later wel opgeschreven; doch niet op
ingeving van den H. Geest.
Nota. Hier volgen de 12 artikelen.
Het 1>« handelt over God den Vader en de Schepping.
Het 2<i« tot en met het over God den Zoon en onze
verlossing.
Het 8»" tot en met het lOJ« over God den H. Geest en
onze heiligmaking, en daarna volgen art. 11 en 12: de ver-
rijzenis des vleesches en het eenwig leven. Amen.