Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
505
4 De hemelsche glorie, d. i., de hemel, of de plaats, waar
de gelukzaligen God van aanschijn tot aanschijn aanschouwen,
en in God allo goed genieten. (Q^e V.) Onder dit uiterste is,
zoolang deze wereld bestaat, ook de inieidingsplaats tot den
hemel te verstaan , nl., het vagevuur. (Vgl. IT^« Les, V.)
3 V. Voor wie zijn de vier uitersten ?
A. De dood en het oordeel voor alle menschen ;
de hel voor die in doodzonde sterven , en de hemel
voor die in staat van gratie sterven.
Op deze V. maakt de Catechismus in zijn A. een juist
onderscheid. Immers hij zegt: De dood èn het oordeel, deze
twee uitersten , zijn voor alle menschen zonder onderscheid
van persoon , stand of staat.
Het is den menschen voor regel gesteld éénmaal te sterven, en Vj
daarna het oordeel, zegt de H. Apostel Paulus. {Br, aan de
Hebr. IX. 27.) '
Maar tusschen de twee andere uitersten , tusschen hel en
hemel, maakt de Catechismus voor den mensch in *t bijzonder
beschouwd onderscheid, naar gelang van den staat van dood- 1
zonde of den staat van gratie, waarin een ieder sterft. (j
De htl is voor die ook maar in ééne dadelijke doodwonde „t,
sterven. (Vgl. Les, 11''^ V. en 40«te Us, 7de gn V.) ""
En de hemel is voor die in staat van gratie sterven. Dit ant-
woord is hier volkomen juist, omdat alwie in staat van gratie
sterft, zeker in den hemel komt.
Maar men kan nog op twee manieren in staat van gratie
sterven ; nl., zóó, dat men na zijn dood niets meer te boeten
of te zuiveren heeft, of wel zóó, dat men nog niet geheel
voldaan heeft voor zijne zonden. De zielen der eersten gaan
recht naar den hemel; der tweeden eerst naar het vagevuur.
(Vgl. 17de Les, 4df en 7de y.) Door den hemel kan men dus
hier ook het vagevuur verstaan , als inleidings-, overgangs-
plaats tot den hemel. (Vgl. 2de v.)