Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
504
Het beste, meest krachtige, afdoende middel om in ons
den haat, den afschuw, den afkeer der zonde, en de liefde
der deugd te verwekken , op te wekken en opgewekt steeds
levendig te houden en metterdaad te toonen, en dus, om
gesterkt door dat middel, de Christelijke Eechtvaardigheid te
onderhouden, de zonden te vluchten en de deugd te oefenen
(39ste Les, Iste en V.), is een aandachtig overdenken der
uitersten van den mensch. Zulks leert ons de H. Geest nadruk-
kelijk ; maar ook het gezond verstand ; want wij zien bij die
overdenking allerduidelijkst, dat de zonde ons voor eeuwig
ongelukkig, en de deugd gelukkig maakt. Gewennen wij
ons dus, dikwijls ernstig aan die uitersten te denken, en
ons af te vragen: wat zal ik op mijn sterfbed wenschen hier
gedaan te hebben P
Door uitersten van den mensch verstaat men al hetgeen den
mensch bij het eindigen van zijn natuurlijk leven overkomt,
en hem daarna te wachten staat.
2 V. Hoeveel en welke uitersten van den mensch
zijn er ?
A. Vier: de dood, het oordeel, de hel en de
hemelsche glorie.
Er zijn vier uitersten van den mensch in 't algemeen geno-
men ; maar voor ieder mensch in H bijzonder beschouwd, zijn
er maar drie. Dat blijkt uit de 3'« V.
Er zijn vier uitersten van den mensch in *t algemeen ge-
nomen.
Te weten: 1. De dood, die bestaat in de scheiding der ziel
van het lichaam. Door die scheiding wordt de mensch van
zijn natuurlijk leven beroofd. (Vgl. l^te Les , V., blz. 9.)
2. Bet oordeel, zoowel het bijzonder als het algemeen of
laatste oordeel. (Vgl. 12>- Les.)
3. De hel, d.i., de onderaardsche plaats, waarin de duivels
en de verdoemden eeuwig gestraft worden. (Vgl. Les, 10'® V.)