Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
497
delingen herbergen; 5. de zieken bezoeken; 6. de
gevangenen verlossen ; en 7. de dooden begraven.
Er zijn ook zeven lichamelijke werken van barmhartigheid.
1. I>e hongerigen, d. i., degenen , die gebrek hebben aan
voedsel, die honger moeten lijden omdat ze niet te eten
hebben , spijzen, van spijs, voedsel voorzien, hnn het noodige
eten geven.
2. Be dorstigen laoen, d. w. z., aan degenen, die dorst
lijden, door dorst gekweld worden, hetzij ten gevolge van ^ '
armoede of ziekte, den hun passenden drank verschalen.
3. De naakten kleeden, d. i. degenen, die niet genoeg kleeren ƒ
hebben om behoorlijk onder de menschen te kunnen ver- '{J
schijnen, om op straat te komen, of om zich tegen koude jj^
te beschutten , van de noodige kleederen en deksel voorzien.
Kinderen , waardeert toch het voorrecht, dat ge op katho-
lieke scholen geniet. Immers de Fraters en Zusters, bij wie ,
ge school gaat, oefenen jegens u niet enkel alle geestelijke,
maar ook, zooveel zij maar kunnen, lichamelijke werken
van barmhartigheid. j
Om degenen onder u , die er behoefte aan hebben , vooral
in den winter, voedsel en kleeding te kunnen verschaÖen,
gaan zij voor u bij de rijke lui bedelen ; zij koopen kleeren
voor u aan, en maken die klaar, om ze u bij de prijsuit-
deeling als belooning van betoonde vlijt en getrouwheid in
't naar school komen, enz., uit te deelen.
4. De vreemdelingen herbergen, wil zeker niet zeggen, zoo
maar ieder vreemdeling, die aanbelt, in eigen huis logies
geven, of in een herberg, logement of hotel bestellen.
Moest dit werk van barmhartigheid in dien zin worden op- ^
genomen, dan zou men, vooral tegenwoordig, dikwijls deerlijk ;
bedrogen en bestolen worden. In dien zin is dan ook het
liefdewerk: Vreemdelingen herbergen, volstrekt niet te verstaan;
maar het wil zeggen aan vreemdelingen, die van de noodig©
C 32