Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
lijke Overleveringen, welke boeken een deel van de Schrif-
tuur zijn.
De Apostelen hebben door ingeving van den H. Geest
verschillende waarheden ontvangen. Waarheden dus, die
geopenbaard zijn. Onder deze waarheden nu kwam ook voor,
welke boeken een deel van de Schriftuur zijn , en dus door
den H. Geest ingegeven, of op zijne ingeving geschreven zijn.
5 V. Zijn de kettersche bijbels ook de H. Schrif-
tuur ?
A. Geenszins, dewijl zij op vele plaatsen verminkt
en vervalscht zijn.
Dat kettersche bijbels verminkt zijn, wil zeggen: dat er iets
van de volle waarheid is afgedaan. Evenals wij iemand
verminkt noemen, die een arm of been of een ander lidmaat
verloren heeft.
Dat ze vervalscht zijn , wil zeggen : dat er , wat den zin
betreft, iets aan veranderd, door menschen bijgevoegd is.
6 V. Is het aan een ieder geoorloofd de H. Schrif-
tuur te lezen ?
A. Neen ; het is verboden die zonder verlof der
geestelijke Overheid in eene der levende talen te lezen.
Door levende talen verstaat men die talen, welke door een
volk worden gesproken, b. v. Hollandsch, Duitsch, enz.
Doode talen zijn die talen , welke niet meer door een volk
worden gesproken; b. v. Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch.
Wie toch zulke talen kent, zal gewoonlijk met minder gevaar
de H. Schriftuur lezen.
Het is verboden, de Schriftuur, zonder verlof in de levende
talen , b. v. in 't Hollandsch , Duitsch , enz. te lezen:
Ten omdat zij zeer duister, en daarom moeilijk te
begrijpen is, en dus gevaarlgk voor ons kan zijn. (Volg. V.)