Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
495
goeden raad geven; 5. de bedroefden vertroosten;
6. het ongelijk geduldig lijden ; en 7. hetgeen tegen
ons misdaan is, vergeven.
Er zijn zeven geestelijke werken van barmhartigheid.
1. T)e zondaars bestraffen, d. w. z., onzen naaste, die ken-
baar in zonde gevallen is, naar plicht en vermogen, door ge-
paste straf of vermaning, tot inkeer, tot bekeering trachten
te brengen, of onzen naaste, die kenbaar in gevaar is van in
zonde te vallen, op dezelfde wijze er van trachten te weerhouden.
Daartoe zijn vooral oudere, meesters, oversten en degenen,
die met zielzorg belast zijn , krachtens hun ambt verplicht.
2. De onwetenden leeren^ d. w. z., degenen, die in het Geloof^
in den Catechismus niet genoeg onderwezen zijn, leeren wat
zij moeten weten en doen om zalig te worden.
De christelijke leering of de Catechismus is juist daarom
voor iedereen, zoowel oud als jong, de noodzakelijkste leering
onder alle leericgen der wereld , omdat zij het kort begrip
is van hetgeen Christus geleerd heeft en alle menschen moeten
weten en doen om zalig te worden. Les, en 2*'® V.)
Ook deze plicht, nl., om te zorgen, dat hunne onderge-
schikten behoorlijk in de christelijke leering onderwezen zijn,
berust vooral op ouders, meesters, oversten en zielzorgers.
3. Voor de zaligheid zijns naasten bidden, d. w. z., bidden
voor de volharding der rechtvaardigen , voor de bekeering
der zondaren, voor de verlossing der geloovige zielen uit het
vagevuur, (vgl. V.) Tot dat einde zijne goede werken,
en de voldoeningen daaraan verbonden, aan God opdragen,
of de aflaten , die men er voor zich zeiven door kon ver-
dienen , op de geloovige zielen toepassen , is een groot werk
van geestelijke barmhartigheid.
4. Den twijfelachtigen goeden raad geven, d. w. z. onzen
naaste, die twijfelt, niet goed weet, wat hij in deze of gene
omstandigheid moet of behoort te doen, b. v., om een gevaar