Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
493
Tot goed begrip van dit A. dient allereerst verklaard te
worden: Wie hier door onzen naaste te verstaan zijn. Om
kinderen dit aan het verstand te brengen , kan men eerst de
7de V. der Les herhalen. Wie zijn onze evennaasten ?
A Jlle redelijke schepselen , die met ons deel kunnen hebben
in de hemelsche glorie.
En verder vragen : Zijn de Heiligen in den Hemel ook onze
naasten P Zoo ja, worden dezen dan in dit A. van den
Catechismus ook onder onze naasten vorstaan P Waarom niet?
Blijkbaar, neen, omdat de Heiligen in den Hemel in God
alle goed genieten (45®'« Les, V.) j dus niet in nood, aan
geen nood hoegenaamd onderworpen zijn ; derhalve hier ook
niet onder onze naasten bedoeld, begrepen zijn; want er staat:
werken, waardoor wij onzen naaste in zijnen nood bijstaan.—
Wat denkt ge van de geloovige zielen in het vagevuur?
Zijn deze hier onder onze naasten te verstaan P en zoo ja,
waarom F Zeker , omdat deze in nood zijn , en wij , levenden,
haar helpen kunnen. Immers zij moeten in het vagevuur
blijven, totdat zij door haar lijden aan de goddelijke recht-
vaardigheid voldaan hebben , of door de hulp van anderen ,
door de gebeden en goede werken der levenden, verlost
worden, (vgl. lö^e Les, V., i7de Les, 9^« V.)
Kinderen , nu kunt ge van zelf gemakkelijk de V. beant-
woorden : Wie hier door onze naasten bedoeld zijn, verstaan
worden ? ^l., alle redelijke schepselen , die wij in hunnen
nood, hetzij naar ziel of lichaam, (3^« V.), kunnen bijstaan.
Wat het zegden wil: Onzen naaste in zijnen nood uitliefde
Gods bijstaan, verklaart de Catechismus zelf in zijn antwoord.
2 V. fVaarotn zegt gij uit liefde Gods ?
A. Omdat de werken van barmhartigheid, die
alleen uit een menschelijk inzicht gedaan worden,
geene werken van Christelijke Barmhartigheid zijn,
en geene verdiensten voor den hemel hebben.