Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
492
Vragen over de Les.
1. Toon nit de H. Schrift, dat de goede werken ter zalig-
heid voor volwassenen noodzakelijk zijn.
2. Tot welke goede werken zijn voornamelijk de kinderen
gehouden? (1»'® Les.)
3. Hoe worden de goede werken verdeeld uit hoofde van het
voorwerp, uit hoofde hunner waarde of verdienste P
4. Wat is een bloot natuurlijk goed werk? Wat een enkel
bovennatuurlijk P Wat een voor den hemel verdienste-
lijk werk?
5. Hoe maakt men *s morgens zijn goede meening volgens
het Apostolaat des Gebeds P
6. Hoe kan alles voor den hemel verdienstelijk gemaakt
worden P
7. Kan een protestant, een Israëliet ook verdienstelijke
goede werken verrichten ?
8. De zoogenaamde christelijke deugden, die men op de
openbare scholen aanleert, kunnen die ook bovenna-
tuurlijke en verdienstelijke goede werken voortbrengen,
en waarom niet ?

YIER M VEERTIGSTE LES.
Yan de werken van Christelijke Barmhartigheid.
1 V. Wat zijn werken van Christelijke Barmhar-
tigheid ?
A. Werken , waardoor wij onzen naaste in zynen
nood uit liefde Gods bijstaan.
Werken van christelijke barmhartigheid zijn werken, waar-
door wij onzen naaste, in zijnen nood, uit liefde Gods, bijstaan,
helpen, ondersteunen.