Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
hun verstand verlichtte, en hunnen wil bewoog om alleen
datgene te schrijven, wat Hij wilde, dat ze in zijn naam
zouden schrijven.
En onder den bijzonderen hijstand van den H. Geest geschre-
ven zijn, d. w. z., dat de H. Geest hen bijzonder bijstond,
hen bestuurde in het schrijven, zoodanig dat ze in geen enkel
punt konden falen, dus niets dan de zuivere waarheid schreven.
3 V. Waaruit weten wij, welke hoeken een deel
uitmaken van de H. Schriftuur ?
A. Uit de leering der H. Kerk, die dezelve voor
zoodanig aanneemt en aan ons voorstelt.
Welke boeken een deel van de Schriftuur uitmaken, weten
wij uit de leer der Kerk, die deze boeken voor zoodanig
voorstelt, of ons zegt: dat deze en geen andere, boeken der
H. Schriftuur zijn.
Wanneer men niet weet of een boek werkelijk door dien
persoon geschreven is, die men zegt dat het heeft gedaan ,
dan kan men niet beter doen, dan het hem zelf vragen.
Zoo ook kan niemand beter dan de H. Geest zelf ons
zeggen, of een boek op zijne ingeving geschreven is of niet,
en dit doet Hij , door den mond van de Kerk , (d. i. van
den Paus en de Bisschoppen) die als 't ware het orgaan of
de spreekhoorn is, waardoor Hij spreekt.
Als de Kerk ons dus zegt: dat een boek de H. Schriftuur
is, kunnen wij ons niet vergissen; want God zelf spreekt
door de Kerk. De Kerk is onfeilbaar. Les.)
4 V. Waaruit weet de H, Kerk^ welke hoeken de
H. Schriftuur zijn ?
A. Dit weet zij uit de goddelijke Overleveringen.
De Kerk zelf zegt ons ook zoo maar niet op gis, welke
boeken de Schriftuur zijn. Neen, zij weet uit do godde-