Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
479
gend nitnoodigt, aanspoort. B. v., om ter eere Gods, uit
liefde Gods, kwaad met goed te vergelden, bijzonder voor
onze vganden te biddsn , enz., enz. (vgl. bl. 197), vooral om
do Evangelische raden bij uitnemendheid te beoefenen, te weten:
de vrijwillige armoede, eeuwige zuiverheid en volkomen gehoor-
zaamheid.
b) Ja zelfs kunnen die handelingen , welke uit haar aard
onverschillig zijn, of welke men van natuur graag doet, ver-
dienstelijk zijn, b. V. eten, drinken, spelen, eene passende
uitspanning of rust nemen , slapen , enz., enz. Immers wij
hoorden den grooten Apostel Paulus uitdrukkelijk zeggen:
Hetzij gij dan eet, hetzij gij drinkt, hetzij gij iets anders doet,
doet alles tot eer van God." Alzoo kunnen allerlei slag van
goede werken verdienstelijk zijn voor den hemel, mits wij ze
doen in staat van gratie en ter eere Gods.
Maar hoe nu moeten we onze goede werken ter eere Gods
verrichten F Is het noodig, vraagt hier de Catechismns, dat
men bij elk goed werk denkt, dat men het ter eere Gods doet ?
Hij antwoordt: Neen; om onze goede werken ter eere Gods
te verrichten , is het niet noodzakelijk, dat men bij elk goed
werk, dat men gaat verrichten, er aan denkt, in zijn hart
de meening maakt of uitdrukkelijk zegt, dat men het ter
eere Gods doet.
Om al de goede werken , die men door den dag doet, ter
eere Gods te verrichten, is het voldoende dat men des morgens
eene goede meening maakt alle handelingen van den dag, ge-
dachten , woorden en werken , al zijn doen en laten , lief en
leed ter eere Gods te verrichten.
Kinderen, bidt daarom dagelijks in uw Morgengebed met
bijzondere aandacht, van harte gemeend: „Mijn Heer en mijn
God, ik draag U op alle de goede werken, die ik dezen dag zal
verrichten. Ik wil die doen tot uwe eer en glorie, tot zaligheid
mijner ziel en om de aflaten te verdienen , die daaraan zijn
toegevoegd."