Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
478
ging niet overbodig, bepaald op te merken, dat men te gelijk
voor zijn kost, zijne tijdelijke zaak, affaire, kan werken, en
ter eere Gods; dns dat men , door 't werk, dat men volgens
plicht van staat toch doen moet, te gelijk verdienen kan voor
het tijdelijke èn het eenwige leven , voor den hemel. Soort-
gelijke bemerking is dikwerf ook noodig en heilzaam om
zieken of beproefden tot geduld en onderwerping aan Gods
heiligen wil en beschikking op te wekken , en daardoor hun
lijden en kruis grootelijks verdienstelijk te doen worden voor
den hemel. Immers, dikwijls hoort men dezulken de be-
denking maken : „ Ik moet het wel lijden.. .. anders zou ik
het niet doen. ... ik heb er dus ook geen verdienste van."
Passend kan men hun antwoorden: Dat is met onderscheid:
lijdt ge de ongemakken uwer kwaal, uw kruis geheel tegen wil
en dank, mokkend en morrend tegen uwe verplegers, te^en
geheel uwe omgeving, misschien wel tegen God zeiven; —
ja, dan zult ge er zeker weinig, ik moet zelfs toegeven, geen
verdiensten van hebben , maar door uwe ontevredenheid dit
alleen winnen , dat gij er uw kruis en lijden veel door ver-
zwaart. Daarom maak van den nood eene deugd, 't Is nu
eenmaal zóó : God heeft u die wederwaardigheid , die ziekte
overgezonden, de beproeving, die u kwelt, minstens toegelaten.
Neem ze met onderwerping uit zijne vaderhand aan ; draag
ze zooveel mogelijk met geduld, ter eere, uit liefde Gods,
omdat God het wil, en ge zult er groote verdiensten door
vergaderen voor den hemel. Och ja , slaakt ge dan door de
hevigheid der pijnen al eens eene klacht, zijt ge al eens zwaar-
moedig , niet goed gestemd, wat lastig; om die bijkomende
omstandigheid verliest ge toch zeker niet alle verdiensten van
uw lijden , ter eere Gods verduurd, (Vgl. bl. 475.) Kunnen
goede werken, die men moet doen om Gods geboden te onder-
houden, verdienstelijk zijn voor den hemel, te meer die goede
werken, welke God wel van ons verlangt, maar ons niet bij
gebod heeft opgelegd , waartoe Hij ons in 't algemeen niet
op zonde verplicht, maar door zijn voorbeeld en woord drin-