Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Ocerlevering wil zeggen: dat het de een aan den andere
gezegd , overgeleverd heeft.
Wij moeten beide, nl. de goddelijke Overleveringen en de
H. Sehriftnur, even goed gelooven , omdat beide het woord
Gods zijn.
Kinderen, veronderstelt eens: gij zijt b. v. elders gelogeerd,
en vader schrijft u een brief, dat ge onmiddellijk thuis moet
komen, dat is zijn geschreven woord of bevel. Bij een andere
gelegenheid zendt hij zijn knecht, die zijn bevel overbrengt
en 't u mondeling mededeelt, of overlevert. In beide geval-
len moet gij enz. ...
2 V. Wat verstaat gij door de H, Schriftuur of
den Bijhei ?
A. De boeken , zoowel van het Oude ak van het
Nieuwe Testament, die door ingeving en onder den
byzonderen bijstand van den Heiligen Geest geschre-
ven zijn.
Wat verstaat gij door de H. Schriftuur of den Bijbel ? of wat
verstaat gij daardoor, als in preek of catechismus gezegd wordt
de H. Schriftuur of de Bijbel leert deze of gene waarheid duidelijk ?
Ik meen daarmee de boeken van het oude en nieuwe
Testament, die enz.
De H. Schriftuur bestaat dus uit de boeken van het oude
en nieuwe Testament.
Van het oude Testament, dat is: die vóór , — en van het
nieuwe Testament, dat is : die na Christus' geboorte geschre-
ven zijn.
Die door ingeving van den Heiligen Geest geschreven zijn,,
d. w. z., dat de H. Geest aan de mannen , die de boeken
der H. Schrift geschreven hebben, alles heeft ingegeven wat
Hij wilde , dat ze schreven. Met andere woorden: dat Hij