Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
472
indien ge de goede werken achterwege laat, ge waarlijk niet
tot bekeering zuU komen. Maar daarom is het hem, den
gezworen vijand nwer zaligheid, juist te doen. Want ook
hij weet, dat ge, indien ge u niet bekeert, onfeilbaar zeker
voor eeuwig met hem ter helle gedoemd wordt.
Kinderen , om dit onherstelbaar ongeluk te voorkomen,
geeft toch nimmer gehoor aan de valsche inblazingen van
Satan. Laat u nooit door dien aartsleugenaar wijsmaken,
dat de goede werken , die ge in staat van doodzonde doel,
u niets baten , geheel vruchteloos voor u zijn ter zaligheid.
Maar houdt u altijd diep doordrongen van dit zuiver ware
antwoord der Christelijke leering: Neen; goede werken zijn
voor iemand, die in staat van doodzonde is, niet'alleen niet
geheel vruchteloos; maar met de hulp der goddelijke gratie zijn
zij voor den zondaar het gewone middel om tot hekeering en door
bekeering ter eeuwige zaligheid te komen.
Kinderen, uit dit volkomen waar antwoord van den Cate-
chismus moet ge dus besluiten , dat , indien ge ooit het
ongeluk zoudt hebben eene doodzonde te bedrijven, in staat
van doodzonde te zijn , gij u te meer — meer zelfs dan een
rechtvaardige, die in staat van gratie, zuiver van doodzonde
is — op het doen van goede werken moet toeleggen om
daardoor tot bekeering te komen , in staat van gratie, en in
het recht op den hemel hersteld te worden.
Gods barmhartigheid zij lof en dank, dat wij, na het
ongeluk gehad te hebben eene doodzonde te bedrijven, door
het doen van goede werken , waartoe bovendien zijne vóór-
komende gratie ons aanspoort, opwekt, niet alleen tot be-
keering kunnen komen, maar zeker mogen vertrouwen er toe
te zullen komen; want nog eens zij het herhaald ; de goede
werken, die de zondaar in staat van doodzonde doet, zijn
voor hem het gewone middel om tot bekeering te komen.
9 V. Is het noodig, dat men hij elk goed werk
denkt, dat men het ter eere Gods doet ?