Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
471
verdienen; 'tbaat u niet. Das maak het n maar niet lastig,
laat de goede werken maar achterwege. Ge kunt ook zonder
deze toch tot bekeering komen.
O kinderen , wat eene dooreenmengeling van waarheid en
bedrog!
Waar is het, dat ge, zoolang ge in staat van doodzonde
zijt, door geen enkel goed werk, hoe groot en heldhaftig het
op zich zelf zijn zou, den hemel kunt verdienen. In zeer
beperkten zin , onder eene voorwaarde , die allerwaarschijn-
lijkst niet zal vervuld worden, en wier vervulling in *t geheel
niet van u zei ven afhangt, is 't ook nog waar, dat ge zonder
goede werken te doen , toch tot bekeering kunt komen, nl.,
indien het Qod belieft voor u een mirakel te doen.
Kinderen, hebt ge aandachtig op de gemaakte voorwaarde
gelet, dan zult ge tevens het velerlei bedrog hebben ingezien,
dat in Satans redeneering ligt opgesloten. Immers hij trachtte
ten Is'e, u over te halen om de goede werken voortaan maar
achterwege te laten, omdat ge in staat van doodzonde er den
hemel toch niet door verdienen kunt; en ten 2''«, omdat ge
zonder goede werken te doen , toch wel tot bekeering kunt
komen. En ten 3'^'', wil hij u door deze schijnredenen eigen-
lijk wijsmaken, dat het maar van u zeiven afhangt tot be-
keering te komen, u te bekeeren al of niet; dus, dat ge ten
laatste u wel zult bekeeren. Om u met deze vermetele hoop
te paaien, verzweeg de valschaard opzettelijk de voorwaarde,
de conditie, wier vervulling noodzakelijk is, en toch gelijk
we reeds zeiden, niet van u zeiven afhangt, maar alleen van
God , te weten , dat het Gode behage voor u een mirakel te
doen 1 Dat het God inderdaad zal believen een mirakel te
doen voor u, zondaar, die in staat van doodzonde, dus in
vijandschap met Hem zijt, en zoo weinig of geen prijs erop
stelt om wederom in zijne vriendschap hersteld te worden ,
dat ge u , op inblazing des duivels, niet eens de moeite wilt
getroosten goede werken te doen , is zeker onwaarschijnlijk.
Dat weet de duivel ook wel. Hij is genoegzaam zeker, dat.