Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
467
kostte u moeite, strijd. Ge hebt daardoor versterving van
n zelven beoefend , minstens geestelijkerwijze gevast.
6 V. Wat wordt verstaan door het geven van
aalmoezen ?
A. Alle werken van liefde en barmhartigheid
jegens den naaste.
Dat alle werken van christelijke liefde of barmhartigheid,
'tzij geestelijke, 'tzij lichamelijke, met recht hier verstaan
worden door het geven van aalmoezen, is als van zelf duidelijk.
Want in christelijken zin beteekent eene aalmoes: „elke
weldaad, die wij eenen behoeftige ter liefde Gods bewijzen."
Dus juist hetzelfde als werken van christelijke liefde en barm-
hartigheid jegens den naaste. (Vgl volgende Les, V. i en 2.)
Hoevelerlei werken van barmhartigheid men kan onderschei-
den ; hoeveel en welke geestelijke en lichamelijke werken van
barmhartigheid er zijn , zullen we uit de — 6'« V. der
volgende Les leeren.
7 V. Hoe (^dat wil hier zeggen , in welken staat
en tot welk einde, doel , met welke intentie)
moeten wij ome goede werken verrichten om daardoor
den hemel te verdienen ?
A In staat van gratie en ter eere Gods.
Hier wordt gevraagd, hoe wij bovennatuurlijk goede werken
moeten verrichten om er den hemel door te verdienen ; m.
a. w., wanneer zulke goede werken in eigenlijk gezegden zin,
in strengen zin verdienstelijk zijn voor den hemel P
Ik zeg: in eigenlijk gezegden oï strengen zin verdienstelijk zi\xx
voor den hemel. Want verdienstelijke werken kunnen in
twe.eërlei zin verstaan worden: in eigenlijk en oneigenlijk
gezegden, in strengen en ruimen zin. Immers goede werken
kunnen op twee manieren verdienstelijk zijn, nl., ofwel
uit rechtvaardigheid of getrouwheid, of wel uit betamelijkheid.