Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
VIERDE LES.
Van de H. Schriftuur en de Overlevering.
1 V. IFaaruU heeft de H, Kerk alles wat zij ons
voorhoudt te gelooven ?
A. Uit de goddelijke Openbaring, die vervat is
in de H. Schriftuur en de Overleveringen.
Wij moeten gelooven al hetgeen God geopenbaard heeft
en de H. Kerk ons voorhoudt te gelooven.
Maar mag de H. Kerk ons nu zoo maar zeggen: dit en dat
moet ge gelooven ?
Neen. De H. Kerk moet het geloof (dat wil hier zeggen :
de gezamenlijke waarheden , die elk Christen mensch moet
gelooven) halen uit de Goddelijke openbaring.
De Goddelijke openbaring is dus de bron, waaruit wij ons
geloof putten; maar de Kerk is het middel, waardoor wij
uit die bron moeten putten.
Wij hebben immers God zeiven nooit gezien of gesproken,
en weten dus niet rechtstreeks, onmiddellijk van Hem zeiven,
wat Hij geopenbaard heeft.
Maar God heeft dit aan de Kerk gezegd, aan de Apostelen,
aan den H. Petrus, den eersten Paus, en aan de overige
Apostelen , wier opvolgers de Bisschoppen zijn.
De Kerk leert oos, wat God geopenbaard heeft, en zij
haalt dat nit de H. Schriftuur en de goddelijke Overlevering,
waarin de goddelijke openbaring vervat is, dat is: die de
goddelijke openbaring behelst , inhoudt, — waarin de godde-
lijke openbaring te vinden is.
De H. Schriftuur is het geschreven en de goddelijke Over-
levering het gesproken woord van God.