Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
462
om dooe goede webken uwe roeping (tot den hemel) en ver-
kiezing (tot de eenwige zaligheid) zeker te maken ; toant indien
gij deze dingen doet (de deugden beoefent, welke uw staat op
de wereld meebrengt), zult gij ÄimMtfr (grootelijks, zwaar)
zondigen; want zóó (doende) zal u rijkelijk de ingang verleend
worden in het eeuwig koninkrijk van onzen Heer en Zaligmaker
Jesus Christus" Dns, 't staat vast: wij zijn verplicht goede
werken te doen ; want wij moeten daardoor onzen roep tot
den hemel verzekeren.
Let wel, in de 1»" V. wordt nog maar in* t algemeen ^ezegdi,
dat wij goede werken moeten doen om in den hemel te komen.
De 2'!'= V. leert verder, dat niet alle menschen dezelfde goede
werken moeten doen , en welke goede werken dan ieder moet
doen om in den hemel te komen.
2 V. Moeten alle menschen dezelfde goede werken
doen ?
A. Neen; maar ieder moet die doen volgens zijnen
roep en staat.
Door roep is hier allereerst te verstaan de staat, waarin
ieder mensch door Gods voorzienigheid op deze wereld ge-
plaatst is. Daarom voegt de Catechismus in zijn antwoord
die twee woorden , hier als van gelijke beteekenis genomen ,
samen: Neen; alle menschen moeten niet dezelfde goede
'( werken doen ; maar ieder moet die, nl. goede werken , doen
volgens zijnen boep en staat. —
In die beteekenis kunnen de verschillende roepingen of
staten in *t algemeen tweeërlei onderscheiden worden; de
geestelijke en wereldlijke staat. Tot den geestelijken staat be-
hooren Priesters en Eeligieusen , Xloosterlingen. 't Spreekt
van zelf, dat dezen andere en meer goede werken moeten
doen om in den hemel te komen dan leeken, dan menschen
die in den wereldlijken staat leven.
In den wereldlijken staat is onder dit opzicht nog een